loading...

Välkommen till Advokatbyrån Demuth

Specialiserad på humanjurdik - med människan i fokus

Advokatbyrån Demuth erbjuder specialistkompetens inom flera områden som rör privatpersoner.  Byrån är specialiserad på humanjuridik och rättsområdena brottmål, familjerätt, förvaltningsrätt samt asyl- och migrationsrätt.  Byrån arbetar med människan i fokus och strävar efter att med engagemang och kunskap ta tillvara på våra klienters intressen på bästa möjliga sätt.

Kontakt för juridisk rådgivning  0709-95 90 60  - .

Är du misstänkt för ett brott, eller har du själv blivit utsatt? Advokatbyrån Demuth tar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Advokatbrån Demuth hanterar familjerättsliga frågor gällande vårdnad, boende och umgänge samt bodelningsfrågor.

Det förvaltningsrättsliga rättsområdet omfattar förhållandet mellan myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer. På Advokatbyrån Demuth företräder vi privatpersoner i ärenden angående tvångsvård. 
 

Söker du asyl i Sverige, har du anhöriga som hoppas få flytta hit, vill du ansöka om medborgarskap eller arbetstillstånd? Advokatbyrån Demuth har omfattande erfarenhet av asyl- och migrationsrätt och hjälper dig längs vägen.