Asyl- och migrationsrätt

Söker du asyl i Sverige? Har du anhöriga som hoppas få flytta hit? Vill du ansöka om medborgarskap eller arbetstillstånd? Vi har omfattande erfarenhet av migrationsrätt och hjälper dig längs vägen.

Migrationsrätten är det rättsområde som reglerar utländska medborgares rätt att stanna i Sverige. Hos Advoaktbyrån Demuth finns en omfattande erfarenhet av olika migrationsrättsliga områden, främst inom asylrätten. Vi på Advoaktbyrån Demuth har alltid vår utgångspunkt i den asylsökandes behov av skydd och finns med under hela asylprocessen för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas fullt ut.

Andra migrationsrättsliga områden som vi på Advokatbyrån Demuth också är verksamma inom är: anhöriginvandring, arbetstillstånd, medborgarskap samt frågor gällande förvar av migranter och mottagande av asylsökande.