Brottmål


Är du misstänkt för ett brott, eller har du själv blivit utsatt? Brottmål är ett av advokatbyrån Demuths mest centrala verksamhetsområden. Advokat Demuth åtar sig uppdrag som offentlig försvarare/privat försvarare för den som är misstänkt eller åtalad för brott samt målsägandebiträde och särskild företrädare för den som har blivit utsatt för brott. Med erfarenheten samt engagemanget som krävs tillvaratar advokat Demuth klientens intressen fullt ut i den rättsliga processen.

Försvarare
En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten, men en misstänkt har rätt att lämna önskemål om vem han/hon vill ha som sin försvarare. Den offentliga försvararen finns med dig genom hela rättsprocessen för att tillvarata dina intressen. En offentlig försvarare bekostas normalt helt eller delvis av staten utifrån domstolens bedömning av bland annat brottstyp, taxerad inkomst, tillgångar och skulder. Advokat Demuth bistår dig som offentlig försvarare, men även som privat försvarare men då står du själv för kostnaden.   

Målsägandebiträde
Om du har blivit utsatt för ett brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Även ett målsägandebiträde förordnas av tingsrätten. Den som har rätt till ett målsägandebiträde har också rätt att lämna önskemål om vem denne vill ska få uppdraget. Som målsägandebiträde ser advokat Demuth till att du får det stöd och den hjälp du behöver under hela processen och hjälper till med att föra fram eventuella skadeståndsanspråk.

Om tingsrätten utser ett målsägandebiträde till dig bekostas det av staten. Ett målsägandebiträde är helt kostnadsfritt för dig som brottsoffer. Om du inte skulle ha rätt till ett målsägandebiträde kan du välja att anlita oss som privat ombud.

Särskild företrädare för barn
Advokat Demuth har erfarenhet, kompetens och de personliga egenskaper som krävs för att kunna företräda ett barn i en rättsprocess och där se tiill att barnets rättigheter tillvaratas på bästa sätt.  Särskild företrädare förordnas av tingsrätten.