Förvaltningsrätt

Det förvaltningsrättsliga rättsområdet omfattar förhållandet mellan myndigheter och enskilda fysiska eller juridiska personer. Tvister på förvaltningsrättens område avgörs oftast av förvaltningsdomstol, det vill säga i förvaltningsrätten (tidigare länsrätten) som första instans. På Advokatbyrån Demuth företräder vi privatpersoner i ärenden angående tvångsvård. 

Med tvångsvård avses vård enligt lagen om vård av unga (LVU), vård av missbrukare (LVM) och vård av psykiskt sjuka (LPT/LRV). På Advokatbyrån Demuth har vi stor erfarenhet av att företräda enskilda personer inom detta område.