Familjerätt

På Advokatbyrån Demuth hanteras frågor gällande vårdnad, boende och umgänge. Vilka delar du som klient behöver rådgivning i varierar, men ofta så behövs bistånd vid kontakt med motpart och socialtjänsten eller för att företräda dig vid tvist i domstol.
Familjerättsliga frågor är känsliga, individuella och betydelsefulla för dem de berör och vår utgångspunkt vid rådgivning hos Advokatbyrån Demuth är "barnets bästa".

Rättsskydd och Rättshjälp
I tvister som rör familjerätt kan du som klient beviljas rättsskydd eller rättshjälp vilket hjälper dig att täcka ombudskostnaderna. Vi hjälper dig med dina kontakter med både försäkringsbolag och Rättshjälpsmyndigheten. Se mer under fliken rättsskydd och rättshjälp i menyn.